Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET EN DAG PÅ SOLSTRÅLEN

EN DAG PÅ SOLSTRÅLEN

Vi tar emot barnen så att de känner sig välkomna och föräldrarna känner att vi tar över ansvaret för barnen.

 • Fri lek – eget ansvar
 • Frukostsamling – för att få en lugn och skön morgon och frukost
 • Frukost – en mysig och lugn stund
  • Bra matvanor
  • Träna turtagning
  • Möjlighet till samtal
  • Träna bordskick – finmotorik
  • En social träning
 • Frilek – eget ansvar.
 • Fruktstund – För att samla ihop gruppen.
  • För att ge information om dagen, vilket ger trygghet
  • För att det är nyttigt med frukt
  • För att få social träning
 • Dagens aktivitet: vilket är olika varje dag och står i verksamhetens veckoschema
 • Samling före maten – För att samla ihop gruppen innan maten.
  • För att träna begrepp: datum, årstid, år, väder mm
  • för att få möjlighet till daglig språkträning  
  • Vi sjunger, rim och ramsor, lugna lekar tex. Fisken vill, hunden och benet
 • Dukning – Bordsvärden vid storbarnsbordet får varje dag ansvara för att duka till lunchen vid storbarnsbordet.
  • För att träna matematik
  • För att få ta ansvar och stärka självkänslan
  • För att få känna sig behövd, som också stärker självkänslan
  • För att träna finmotorik
  • För att få träna att planera
  • För att få möjlighet att träna samarbete
  • För att utgå från barnens ålder då just 5 åringar älskar att få hjälpa till
 • Lunch – Då tränar vi:
  • Socialt samspel
  • Samtal
  • Turtagning
  • Att kunna beräkna hur mycket man orkar och att maten ska räcka till alla
 • Saga efter maten: - En lugn stund för att smälta maten.
  • Språkträning
  • Turtagning
  • Socialträning
 • Frilek – Då tränar vi:
  • Inne: Socialt samspel
  • Ute: Fantasi
 • Mellanmål samling: för de barn som ska äta mellanmål.
 • Mellan mål – Samma som övriga måltider.
 • Frilek – samma som ovanstående.
 • Hemgång – Vi säger ”hej då” och avlutar dagen, berättar lite vad som hänt under dagen och lämnar över ansvaret.