Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA SKOGSGRUPPER

SKOGSGRUPPER

Mulle, knytte och våra små kottar!

Med Mulle och Knytte som vi bedriver genom Friluftsfrämjandet vill vi öka barnens medvetenhet av miljö, skog, natur och alla de djur och insekter som bor där.

Skogsmulle är en fantasifigur ute i skogen, skapad den 25 januari 1957 av Gösta Frohm. 

Skogsmulle är barnens vän. Enligt berättelserna kommer Skogsmulle till barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Syftet med Skogsmulle är att barnen genom lek skall lära sig om naturen och får lära sig om ss_010skogens vanligaste växter och djur. Skogsmulleskolan är till för att tillfredsställa barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och dessutom utveckla ett ansvar för det som lever i naturen. Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen. 

Skogsmulle brukar ha ett speciellt utrop nämligen: Hej kolikok!

ss_024


”Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur”

(Ur Förskolans läroplan Lpfö 98)