Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA PORTFOLIO

PORTFOLIO

Portfolio är ett förhållningssätt och arbetssätt. Portfolio betyder egentligen portfölj.

Vi använder oss av Portfolio med alla barn. Barnens utveckling dokumenteras och barnen görs medvetna om deras eget lärande. Portfolion framhäver även barnens personliga egenskaper.

Portfoliopärmarna står långt ner så att alla barn kan nå och titta i sin pärm när de vill. Barnen är själva med och sätter in dokumentationen i pärmen.

I Portfolion har vi flikarna: JAG, JAG KAN, JAG TYCKER och VAD JAG GÖR I FÖRSKOLAN.

 


"Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer".

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande".

"Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter."

(Ur Förskolans läroplan Lpfö 98).