Du är här: STARTSIDA VERKSAMHET AKTIVITETSCHEMA GYMNASTIK

GYMNASTIK

Målsättning med gymnastiken

  • Att lära sig kroppsuppfattning
  • Att träna turtagning
  • Att ha roligt med sin kropp
  • Att känna takt och rytm
  • Att träna begrepp
  • Att träna sina sinnen
  • Att samarbeta

ss_022ss_023
 


”Förskolan skall sträva efter att varje barn

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”

(Ur Förskolans läroplan Lpfö 98)